💢 شركت مهندسین مشاور سامان مواد ايمن در شهر اصفهان برگزار مي كند:💢

🔴دوره بازرسي مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی PT&MT
🔴با تدريس مهندس میثم محققیان

ازسه شنبه 3 اسفند الي جمعه 6 اسفند
« روزهای سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17تا22 و روز جمعه از ساعت 8:30 الی18 »

هزینه دوره: فقط 550 هزار تومان

🔴 مكان: اصفهان بزرگراه شهید خرازی ، تقاطع مقداد (بعد از آتشگاه) ابتداي خيابان ميرزاطاهر، روبروي برياني، پلاك يك

٠٩١٣٧٢١٦٠١١ دكتر رزازي
٠٩١٣٨٧٤٩٢١٧ مهندس سلطاني
 • فعال

 • دوره بازرسي تفسير راديوگرافي صنعتي

  زمان برگزاری دوره :شنبه ٢٣بهمن الي سه شنبه ٢٦ بهمن 139۵
  محل برگزاری دوره : اتوبان خيام ، تقاطع مقداد (بعد از آتشگاه) ابتداي خيابان ميرزاطاهر، روبروي برياني، پلاك يك
  مدت دوره: ۳ روز
  مدرس: دكتر ابراهيم حشمت دهكردي
  مدارک level 2 با مهر و امضای دکتر حشمت دهکردی صادر خواهد شد.
 • برگزار شده

 • برگزاری دوره آلتراسونیک

  زمان برگزاری دوره : 28 مهر 1394
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی - مهندس محققیان
 • دوره آلتراسونیک (UT)

  زمان برگزاری دوره : 8 شهریور 1394
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی - مهندس محققیان
 • دوره مایعات نافذ و بازرسی مغناطیس

  زمان برگزاری دوره : 31 شهریور 1394
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی - مهندس محققیان
 • دوره مایعات نافذ

  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: - روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
 • دوره آلتراسونیک

  زمان برگزاری دوره : 3 اردیبهشت 1394
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
 • دوره آلتراسونیک

  زمان برگزاری دوره : 20 اسفند 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره بازرسی فنی آسانسور

  زمان برگزاری دوره : 2 بهمن 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 6 روز
  مدرس: مهندس احمدی
 • دوره آلتراسونیک

  زمان برگزاری دوره : 26 دی 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره تکنیک های جوشکاری فلزات نا متشابه

  زمان برگزاری دوره : 20 آبان 1393
  محل برگزاری دوره : تهران
  مدت دوره:
  مدرس:
 • دوره بازرسی فنی آسانسور

  زمان برگزاری دوره : هفته آخر شهریور 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: مهندس احمدی
 • دوره NDT پیشرفته

  زمان برگزاری دوره : 20 شهریور 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 2 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره بازرسی تفسیر فیلم های رادیوگرافی

  زمان برگزاری دوره : 15 شهریور 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 4 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره تکمیلی آلتراسونیک

  زمان برگزاری دوره : 5 تیر 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 2 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • CWI دوره بازرسی جوش

  زمان برگزاری دوره : 29 فروردین 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: مهندس گنجی
 • دوره بازرسی رادیوگرافی (RTI)

  زمان برگزاری دوره : 27 فروردین 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 5 روز
  مدرس: دکتر دهکردی
 • دوره آلتراسونیک (UT)

  زمان برگزاری دوره : 12 فروردین 1393
  محل برگزاری دوره : اصفهان
  مدت دوره: 7 روز
  مدرس: دکتر دهکردی