شرکت های فعال نفت،گاز و پتروشیمی

نام شرکت تلفن تماس پست الکترونیک وب سایت
کیهان تجهیز پترولیوم ۸۸۹۳۳۳۲۸
آباد راهان پارس ۹-۴۴۵۰۳۴۵۸ info@arp-co.ir www.arp-co.ir
آبزولوت ۸۸۸۰۳۶۶۰ info@absolutco.com www.absolutco.com
آرش سازه ۸۸۱۹۳۹۲۵ info@arashsazeh.com www.arashsazeh.com
آرمان سازه آرین ۷۰-۸۸۹۱۶۳۶۸ info@asa-eco.com www.asa-eco.com
آریا پتروگاز ۵-۸۸۵۴۷۴۹۱ info@aryapetrogas.com www.aryapetrogas.com
آریا پیشرو قرن ۲۲۶۱۱۰۷۰ info@ariaoil.com www.ariaoil.com
آسیا پترو پارت ( آپکو) ۸۸۸۰۳۶۶۰ info@apcoeng.com www.apcoeng.com
آمن-توسعه و ساختمانی ۲۱۸۸۸۸۴۳۴۴ info@amen-dc.com www.amen-dc.com
ابنیه فنی تهران ۸-۸۸۰۶۴۷۵۵ info@abniehfanni.com www.abniehfanni.com
ارسا ساختمان ۸۸۷۱۷۲۲۰ info@arsa.ir www.arsa.ir
ارشدسازه توس ۸۸۵۱۳۶۲۱ info@astco.ir www.astco.ir
استیم ۲۲۲۲۲۲۰۴-۲۲۲۲۲۱۰۷ info@steam.co.ir www.steam.co.ir
اکسیر صنعت ۹۱-۸۸۹۳۰۲۸۷ info@exirsanat.com www.exirsanat.com
البرز مسیر ۲۲۸۶۰۷۶۳ info@alborzmasir www.alborzmasir.org
الکترو کنترل ۵-۲۲۳۶۴۷۷۴ ,۲۲۰۷۹۱۱۹ info@electro-control.com www.electro-control.com
الماتکو ۸۸۶۶۳۷۰۰-۸۸۶۶۳۷۰۱ Info@elmatco.org www.elmatco.org
انرژی پیمان ۸۸۳۴۹۱۴۷-۸۸۳۴۹۲۵۴ info@energypeyman.com www@energypeyman.com
انرژی دالان ۳-۸۸۲۰۲۳۵۱ info@energydalan.com www.energydalan.com
انرژی کویر پایا ۰۲۱-۲۲۷۰۴۳۶۷, ۰۲۱-۲۲۷۰۵۷۰۸, ۰۲۱-۲۲۷۲۷۶۰۴ info@energykavir.com www.energykavir.com
انرشیمی – مهندسی ۸۸۷۹۹۷۷۱-۸۸۷۹۹۲۸۷ info@enerchimi.com www.enerchimi.com
انهار ۲۲۰۸۲۰۰۲ info@anharco.ir www.anharco.ir
اوج نصر-فنی و مهندسی ۸۳۰۸۹۴۵-۰۷۱۱ info@owjenasr.ir www.owjenasr
اویول ۹-۸۸۷۷۱۱۳۷ info@evyol.com www.ev-yol.com
ایتوک ایران ۸۸۰۶۷۷۳۰ info@iranitok.com www.iranitok.com
ایده سازان صنعت ۴۴۴۸۳۰۷۸ IDEHSAZANPC@YAHOO.COM WWW.IDEHSAZAN.IR
ایستافر ۲۲۲۵۶۴۰۹و ۷ -۲۲۹۱۶۸۳۳ info@istafer.com www.istafer.com
بام راه ۸۸۷۸۵۰۷۱-۹ bamrah@bamrahco.com www.bamrahco.com
بخارا فن آوران- مهندسی ۸۸۲۵۲۲۰۹
برزین ۸۸۰۵۸۱۳۷ info@barzinco.com
برساد سازان کیمیا ۸۸۵۲۲۵۵۶
برسو ۸۸۵۲۱۲۵۰-۹ info@barsoo.com www.barsoo.com
بستاب بنا ۸۸۷۱۳۱۶۲-۸۸۷۱۰۴۳۴- ۸۸۷۱۰۸۲۶ info@bastabbana.com www.bastabbana.com
بلند طبقه ۴۴۳۳۳۳۲۰ info@bt-rc.com www.bt-rc.com
بهداد معدن پاسارگاد ۰۵۸۴-۲۲۵۱۵۰۱ www.behdadmadancompany.blogfa.com
بهساخت فراز جنوب ۷۲۳۱-۰۶۵۲۲۵۵ info@behsakht.com www.behsakht.com
بهین طرح پایدار ۸-۲۲۳۶۵۵۲۷ info@btp-co.net www.btp-co.net
بونیز سازه- مهندسی و ساختمانی ۳-۲۲۰۱۰۸۷۲ info@bonizcontracting.com www.bonizcontracting.com
بیرتِک سامانه انرژی نوین BirTech@BirTech.org www.BirTech.ir
بین المللی پترو تک سان ۸۸۰۶۵۵۰۲ (ده خط) info@petrotechco.com www.petrotechco.com
بینا ۲۲۵۸۸۵۵۱ info@bina-cousult.com www.bina-cousult.com
پارس تیار ۲۲۰۹۴۱۹۴ – ۲۲۰۹۴۱۹۵ parstiar@yahoo.com
پارس کیهان ۸۸۵۰۵۷۱۰-۸۸۵۴۳۳۱۰ Development@parskayhan.org www.parskayhan.org
پارس-مهندسین مشاور ۸۸۷۶۱۴۶۰(۱۰ خط) info@parsce.co.ir www.parsce.co.ir
پالایش سبز ۶۰-۸۸۷۹۷۳۵۸ info@grcoil.net www.grcoil.net
پایاب کوثر ۲۲۵۴۹۱۳۱-۲۲۵۴۳۵۵۵ info@payabkowsar.com www.payabkowsar.com
پترو آذرپاد – مهندسین مشاور ۸۸۰۳۷۸۳۰ pace@pace-co.net www.pace-co.net
پترو صنعت جنوب ۸۸۵۸۰۶۵۷-۸ -۰۲۱ info@petrogroup.co www.petrogroup.co
پترو کویر آسیا ۲۲۲۵۴۱۸۹-۰۲۱
پتروآراز ۶-۸۸۵۴۷۲۶۴ info@petroaraz.ir www.petroaraz.ir یا www.pertoaraz.net
پتروپارت ۱۰-۸۸۶۹۹۰۰۱ info@petropart.com www.petropart.com
پتروپی ۸۸۶۸۶۱۴۷ info@petropay.com www.petropay.com
پتروگستر پرمایون ۰۲۱-۲۲۰۳۵۱۰۷-۹ info@pgpermayon.com www.pgpermayon.com
پدیده مروارید قشم ۸۸۹۳۰۲۹۱
پرتاو ۸۸۶۵۹۳۹۶
پرشین راد ۲۲۸۸۵۱۱۳-۲۲۸۶۶۹۸۰ info@persianrad.com www.persiangrouh.com
پژوهش عمران راهوار- مهندسین مشاور ۲۲۳۵۶۲۲۵-۲۲۳۵۶۲۲۳ info@rahvar-co.com www.rahvar-co.com
پژوهش و پالایش رادمان ۸۸۰۴۳۰۹۲-۲۲۷۵۱۵۵۴ info@radman-co.com www.radman-co.com
پگا ۸۸۷۳۷۷۵۹- ۸۸۷۳۰۰۰۵ pega_const@pega.cc www.pega.cc
پندر ۸۸۷۲۴۷۳۶-۸۸۷۱۷۴۸۷ penderco_wt_74@yahoo.com www.penderwt.com
پورنام ۰۲۱-۸۴۲۷۵۰۰۰-۸۳۸۶۰ info@pournam.com www.pournam.com
پویندگان سازه پی افکن ۲۶۳۰۲۱۳۸
پیدکو – شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس ۸۸۸۰۳۳۷۸ info@pideco.com www.pideco.com
پیشرو توسعه انرژی ۸۸۹۹۱۹۹۳-۰۲۱ INFO@EDPCO.IR WWW.EDPCO.IR
پیشگام فرا صنعت ۰۷۱ ۳۶۲۷۰۴۲۱ info@p-farasanat.com www. p-farasanat.com
تابلیه ۲۳۳۶۶ info@tablieh.com www.tablieh.com
تبدیل انرژی پایا ۸۸۲۱۰۴۵۷-۶۰ info@te-paya.com www.te-paya.com
تراکم ۸۸۸۸۸۳۴۴۴-۸۸۸۷۷۰۱۹۲-۸۸۸۷۹۰۱۴۲ info@tarakom.com www.tarakom.com
ترانشه پل راه ۰۲۱-۲۲۳۶۷۸۱۸ info@tpr.ir www.tpr.ir
ترموون ۷-۶۶۴۸۸۶۰۵ , ۶۶۴۹۳۷۳۳-۶۶۴۶۱۵۹۲ thermo_vane@ismeic.org
تکین کو _ بازرسی ۸۸۵۲۹۷۲۸ info@technico.net http://www.techinco.net
تناوب ۰۰۹۸۲۱-۲۶۲۱۶۶۷۰-۲ INFO@TANAVOB.COM WWW.TANAVOB.COM
ته تیس ۶۶۷۰۵۷۳۴ te-tisse@te-tisse.com www.tetisse.com
تهران برکلی ۸۸۷۴۰۷۰۲-۸۸۷۴۳۸۸۵ info@tehranberkeley.com www.tehranberkeley.com
تهران جنوب ۸۸۰۶۵۴۸۹-۹۴ tj@tehranjonoobco.com www.tehranjonoobco.com
توسعه آب و گاز ایران خط ویژه ۸۸۸۰۱۷۱۶ info@igwdc.com www.igwdc.com
توسعه توان انرژی پویا ۵-۸۸۳۷۵۰۹۴ info@pooya-energy.com www.pooya-energy.com
توسعه سیماتک ایرانیان ۸۸۵۴۵۶۴۰ sales@simatec.ir http://www.simatec.ir
توسعه شبکه های صنعتی ایران ۸۸۷۷۰۱۳۸ (در ۱۰ خط) info@iind-co.com
توسعه و تجارت مهرآراد ۲۲۳۲۹۰۳۴ info@mehrarad.ir www.mehrarad.ir
تولید پیشرو انرژی آسیا(متپا)- مهندسی ۲۲۰۷۹۷۵۱
تیراژ- ساختمانی ۲۲۲۱۶۳۳۰
تیو انرژی – مهندسی و ساختمانی ۲۲۹۰۵۶۳۱
جروند ۸۸۷۶۵۳۱۴-۸۸۷۶۸۷۸۹ info@jarvand.com www.jarvand.com
جم جنوب ۸۸۰۶۹۲۲۴ jamejonoub1@yahoo.co.uk www.jamejonoub.com
جندی شاپور ۰۷۱-۳۲۲۵۱۶۰۰ contact@jondishapour.com www.jondishapour.com
جنوب تاسیسات ۰۲۱۸۸۵۳۷۷۵۶ الی ۵۸ ijtco@yahoo.com www.jtcc.ir
جهانپارس ۷۱-۲۲۱۳۰۸۶۷ info@jahanpars.com www.jahanpars.com
چاه پیمای مهران ۴۲۸۹۹۰۰۰ www.mehranservices.com
چکادجنوب ۸-۲۲۷۶۰۷۲۰ info@chakad.com www.chakad.com
خرد صنعت – فنی و مهندسی ۸۸۳۳۱۰۹۰-۸۸۰۴۰۷۰۱ kitec@kitec.ir www.kitec.ir
خلخال دشت- بین المللی ۴-۸۸۳۷۶۷۶۰ info@khdico.com www.khalkhaldashtco.com
دانیال پترو ۸۸۹۰۱۶۱۵
درریز ۲۲۰۲۷۸۰۵-۷ info@dorrizco.com
دریاپالا ۶-۸۸۷۵۳۶۲۳ dpeng@daryapala.com www.daryapala.com
دریک انرژی-مهندسی ۸۸۷۳۲۲۸۸ info@derikenergy.com www.derikenergy.com
دستاورد ۹-۲۲۸۲۲۹۵۷ dastavard@engineer.com
رادیرا ۲۲۸۴۱۵۲۶-۲۲۸۴۰۱۶۲-۲۲۸۴۰۱۱۱-۲۲۸۵۴۰۷۵ info@radira.com www.radira.com
رامپکو ۸۸۲۰۹۸۴۸ pr@rampcogroup.com www.rampcogroup.com
راه اندازی و بهره برداری صنایع ۲۶۱۱۴۶۷۱
راهبرد انرژی البرز ۲۶۴۰۸۱۶۰ info@alborzenergy.com www.alborzenergy.com
راهبرد توسعه طرحها ۲۲۵۷۴۱۲۲-۵ info@pdsco.ir
راهبرد سازه ۶-۲۲۰۱۶۹۴۴ info@rahbordsazeh.com www.rahbordsazeh.com
راهسازی ایران ۸۸۳۳۱۱۶۹-۷۱ rahsaziiran@rsir.ir www.rsir.ir
رژین صنعت ۸۸۸۷۷۳۴۰-۱ info@rozhin-sanat.com www.rozhin-sanat.com
زلال ایران ۲۷۱۹۰ info@zolal-iran.com www.zolal-iran.com
زیراساس ۹-۸۸۸۴۲۱۷۸ info@zirasas.com www.zirasas.com
ژالکه ۸۸۴۰۳۰۴۹ jalkeh@jalkeh.org www.jalkeh.com
ساپتا ۸۸۵۰۰۳۶۰ info@saptaelec.com
ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی ۲۲۵۰۲۸۰ – ۰۷۱۱
ساختمانی ست ۳-۸۸۶۸۵۷۰۲ info@set-co.ir www.set-co.ir
ساختمانی کترا ۸۸۷۴۴۷۵۶
ساریاک ۸۸۷۳۳۸۱۲-۳ info@sariak.com www.sariak.com
سازانه بتن – ساختمانی ۸۸۴۰۷۵۹۹ info@sbcc.ir www.sbcc.ir
سازه پاد تهران ۸۸۵۲۶۴۹۹ Info@sazehpad.com www.sazehpad.com
سازه پردازی ایران- مهندسین مشاور ۸۸۶۳۵۸۵۰ info@sazehpardazi.com www.sazehpardazi.com
سازه خاور ۸۸۳۵۸۲۰-۰۵۱۱ admin@sazeh-khavar.com www.sazeh-khavar.com
سازه های آبی ۹-۸۸۰۷۷۰۷۷ info@sazehabi.com www.sazehabi.com
سایبر صنعت ۸-۸۸۶۰۶۲۰۱ info@cyberind.com www.cyberind.com
ساینا ایده ایرانیان (سیکو) +۹۸ ۲۱ ۸۸۵۰ ۷۷۰۲ info@siicoltd.com www.siicoltd.com
سپهر رزموند ۸۸۳۷۵۰۴۳ info@sereco.ir www.sereco.ir
ستیران – مهندسان مشاور ۴۴۴۲۰۸۴۵ info@scetiran.com www.scetiran.com
سروش انرژی پارسیان ۸۸۵۳۸۱۴۸ info@sepcompany.ir www.sepcompany.ir
سروش صنعت پارس ۲۲۱۳۳۰۴۶-۸ info@spic-co.com www.spic-co.com
سکاف – ساختمانی و تاسیساتی ۵۰-۲۲۰۳۸۵۴۸ sekafco@gmail.com www.sekafco.com
سلارمالاکان ۸۸۵۲۵۶۶۵-۷ info@solarmalakanco.com www.solarmalakan.com
سهند آذر ۸۸۲۰۵۳۹۹-۶ sahandazar@gmail.com www.sahandazar.com
سیال گستر سپند-فنی و مهندسی ۶۲۴۶۶۹۸-۰۳۱۱ info@sayal-gs.com www.sayal-gs.com
شانول فرایند ۸۸۵۸۱۲۰۰ info@shanul.com www.shanul.com
شرکت ارتباطات آتی پویش ۸۸۶۹۱۳۴۵
شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت(oilmico) ۰۳۱-۳۶۲۵۹۱۹۱-۳ info@oilmico.ir www.oilmico.ir
شرکت توسعه فرآیند صنعتی پندار ۸۸۰۰۴۸۲۱ info@pendar-ind.com
شرکت ساتراپ جنوب ۸۸۰۴۴۰۲۹ info@satrapjonoub.com www.satrapjonoub.com
شرکت صنایع فراساحل(صف) ۸۸۳۷۵۰۲۵-۷ office@saffgroup.com www.saffgroup.com
شرکت فنی و ساختمانی راد مکانیک اهواز ۸۸۵۵۵۶۷۹-۸۰ info@radmechanic.com www.radmechanic.com
شرکت مهندسی زانکو ۰۲۱-۸۸۹۷۶۸۴۲-۳ zanko@zankoco.com www.zankoco.com
شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان ۰۶۱۱-۳۳۴۳۱۵۵_۳۳۴۱۹۳۷_۳۳۴۳۳۹۳ INFO@SAZABPARDAZAN.COM www.SPCE.CO.IR
شرکت مهندسی و تکنولوژی تاراطرح ۸۸۳۳۷۳۹۴(ده خط) tara@taratarh.com www.taratarh.com
شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا (۰۲۱) ۲۷۵۸۲۰۰۰ – ۲۷۵۸۲۴۲۴ info@mapnabe.com www.mapnabe.com
شرکت مهندسی و ساخت طُرقه انرژی ۸۸۷۳۶۰۸۴ info@torghe.com www.torghe.com
شرکت مهندسی ونصب فیرمکو پارس ۷۱۱۶۲۶۲۶۳۳ info@firm-co.com www.firm-co.com
شفاب ۲۲۰۰۰۰۰۰ info@shafab-an.com www.shafab-an.com
شیمبار ۸۸۷۹۶۷۶۱ info@shimbar.com www.shimbar.com
صائین ۹-۸۸۷۷۱۱۳۷ info@ev-yol.com
صف رزموند ۸۸۰۷۵۷۵۰-۸۸۳۷۵۰۳۵ info@saff-rosemond.com www.saff-rosemond.com
صنایع انرژی بر دوران ۸-۲۲۸۷۴۲۹۶ info@doranenergy.com www.doranenergy.com
صنایع نفت انرژی قشم ۲۲۰۲۸۷۲۵
صنعت خط و پالایش ۸۸۷۱۳۹۱۶-۸۸۲۲۲۷۳ info@skpalayesh.com www.skpalayesh.com
صنعت سازه ثمین ۰۲۱-۲۶۶۰۲۵۵۰-۱ info@behta.ir www.behta.ir
طرح نواندیشان ۸۸۳۳۴۰۱۰ (۱۰خط) info@tna-co.com http://www.tna.ir
طرح و مدیریت اجرا ۸۸۶۱۳۵۶۰ info@dcmcengineering.com www.dcmcengineering.com
طلیعه پارس قائم ۸۸۴۳۳۸۳۶
عطاردیان ۸۸۸۳۴۱۶۲-۵و ۸۸۳۰۹۹۹۶ info@otaredianco.ir www.otaredianco.ir
عمران سازان ۷-۸۸۴۴۴۷۹۴ info@omransazan.com www.omransazan.com
فرابرد ۶۷۶۳۷۴۱-۰۷۱۱ ctmarketing@farabard.ir www.farabard.ir
فرانگر صنعت+طراحی مهندسی ۹-۲۲۶۹۶۸۲۶ a_nasri@neda.net www.fidec.ir
فریاب جنوب ۰۲۱-۲۲۹۰۶۰۶۲ faryab@icca-ir.com
فلات پارس ۲-۸۸۵۰۶۸۹۰ ۲۱ ۹۸+ info@falatepars.com www.falatepars.com
فلات ساز ۸۸۷۶۴۵۹۵-۸۸۷۴۶۵۶۲ Info@falatsaz.com www.falatsaz.com
فن آوران انرژی ایرانیان ۸۸۳۴۴۳۷۱
فن آوری فراساحلی دلتا ۸۸۲۴۵۸۳۷ info@deltaoffshoregroup.com www.deltaoffshoregroup.com
کادر سازه ۳-۲۲۹۰۸۱۰۲ kadrsazeh@yahoo.com
کانرود سازه ۸۸۷۶۱۸۱۸ – ۸۸۷۶۵۴۴۵ info@kanrood.com www.kanrood.com
کاهنربا ۸۸۷۲۴۲۲۱-۸۸۷۲۸۵۷۷- ۸۸۷۲۹۱۰۱ kahanroba@kahanroba.com www.kahanroba.com
کندو کاو انرژی پارس ۶-۸۸۳۳۸۳۹۵- ۳-۸۸۳۳۰۹۵۲ info@kep-co.com www.kep-co.com
کولر هوایی آبان ۰۷۱ ۱۶۴۳ ۳۰۰۰
کیسون ۲۴۸۰۱۶۵۰ id@kayson-ir.com www.kayson-ir.com
گاما ۷۷۵۳۲۹۸۶-۸۸ info@gamma-ir.com www.gamma-ir.com
گسترش پتروشیمی شیراز ۰۷۱ – ۳۶۲۴۸۹۴۲ infi@spdc.ir http://spdc.ir
مادکیمیا فرایند – مهندسین مشاور ۲۲۷۲۰۰۵۵-۲۲۷۰۴۶۱۸ mkfco@mkfco.com www.mkfco.com
مارون کاران ۲۲۰۶۰۹۴۳
ماشین سازی ویژه ۲۲۹۰۴۸۵۲ info@msvco.com www.msvco.com
ماهان صنعت آریا ۸۸۵۵۲۸۸۰
محورسازان – فنی ۰۷۱۱۸۴۲۱۹۵۹-۰۷۱۱۸۴۲۱۹۶۱ info@mehvarsazan.com www.mehvarsazan.com
مدیریت پروژه های صنعتی ابدال (مپصا) www.mapsaeng.com
معین انرژی پایا ۲۲۹۷۳۸۹۰-۰۲۱ info@moeenep.ir www.moeenep.ir
مهندسی عمراب ۰۲۱-۲۹۷۸۰ projects@omrab.com www.omrab.com
مهندسی لوله پی گستر ۰۴۲۱-۳۷۲۲۱۲۱۸-۳۷۲۵۵۹۶۶ lolepeygostar@yahoo.com www.lpgeco.com
مهندسی همراه افق تهران ۸۸۰۶۷۳۹۰-۴ hotco.ir@gmail.com www.hotco.ir
مهندسین مشاور هامون گستر صنعت ۸۸۵۳۴۶۷۳-۸
مهندسین همکار صنایع ۸۸۳۱۵۱۰۰ ( ۵ خط ) info@hesco.ws www.hesco.ws
موجان ۲۲۷۷۸۳۶۶
میسان ۸۸۵۱۰۲۵۱-۵ info@maysun-co.com http://www.maysun-co.com/
میم تیم ۷-۸۸۵۷۰۰۱۶ info@meam-team.com www.meam-team.com
نام آوران دلوار ۴۳-۸۸۵۹۲۳۳۴ info@ndec.ir www.ndec.ir
ناورود ۲۲۶۹۲۰۹۰
ندا – گروه صنعتی ۸۸۲۱۱۳۸۰-۸۸۲۱۱۳۱۰ neda@nedaco.com www.nedaco.com
ندای علم و صنعت ۸-۸۸۶۷۸۳۷۷ Science_Technology_Co@ yahoo.com
نفت سازه قشم ۸۸۳۷۵۵۳۳-۵
نقش هدی-مهندسی و ساختمان ۲۶۴۰۷۶۱۱-۲۶۴۰۷۶۱۲-۲۶۴۰۷۶۱۳ naghshehoda@yahoo.com www.naghshhoda.com
نماد توسعه سدید ۸۸۷۰۵۹۳۵-۸۸۷۲۹۱۲۸ info@sadidds.com www.sadidds.com
نو اندیشان آریا – مهندسی فرآیند و انرژی ۲۲۲۵۰۱۳۳ – ۲۲۲۵۰۴۵۸ info@napeec.com www.napeec.com
نورهان صنایع ۶-۸۸۲۱۰۸۷۲ nbb@nbb-epcgroup.com www.nbb-epcgroup.com
نیرو و توان ۲۲-۸۸۷۲۸۱۱۹ info@nirootavan.com www.nirootavan.com
همپا ۵۰ -۲۲۳۷۳۲۴۰ info@hampaco.org www.hampaco.org
همکاران سامانه های ارتباطی پارس ۸۲۱۰۰۰۰۰ info@parssaman.com www.parssaman.com
همگامان ساخت نوین ۷۶-۸۸۵۰۲۰۶۹ info@hamgaman.co.ir www.hamgaman.co.ir
هنزا ۸۸۲۱۰۳۵ ۸۸۰۴۹۱۶۰ ۸۸۲۱۵۷۵۴
هوایار-گروه صنعتی ۹-۸۸۲۰۵۵۰۱ info@havayar.com www.havayar.com
هوجستان ۸۸۷۹۶۴۷۸ info@hoojestan.com www.hoojestan.com
هیربد نیرو ۸۸۵۲۵۲۵۰ info@hirbodniroo.com www.hirbodniroo.com
هیربدان ۸۸۰۶۳۳۲۰
هیرگان انرژی ۸۸۰۶۲۰۷۰ info@hirganenergy.com www.hirganenergy.com
ویراکاو ۲-۲۲۳۵۴۱۴۱ info@virak.ir www.virak.ir