دفتر تهران

  • تهران، میدان انقلاب اسلامی، خیابان 12 فروردین، نبش خیابان شهید نظری، پلاک 98 طبقه دوم واحد 3
    شرکت مهندسین مشاور سامان مواد ایمن
 

تلفن

66989276 - 021

دورنگار

66989271- 021

پست الکترونیکی

saman.mavad@yahoo.com

دفتر اصفهان

  • اصفهان، فلکه ارتش، مجتمع تجاری معظم، طبقه دوم واحد 3
    شرکت مهندسین مشاور سامان مواد ایمن
 

تلفن

031-37783499