بازرسی جوش و آموزش جوشکار

بر گزاری دورهای کوتاه مدت بازرسی جوش در دانشگاه امیر کبیر ، دانشکده عمران
دوره های برگزار شده (VT,PT,MT,UT,RT,RTI) و (WPS & PQR & WQT) و (API 1104) و (QC)
دوره بازرسی جوش QC دانشگاه امیر کبیر دانشکده عمران برای مهندسان مسکن و شهر سازی
دوره  (WPS & PQR & WQT) واقع در قرار گاه خاتم الانبیأ
دوره برگزاری آموزش جوشکار در پروژه سازه هاي فضايي موسسه ويژه شهيد رجايي
برگزار کننده دورهای بازرسی جوش و خوردگی در دانشگاه های همچون صنعتی اصفهان ، مالک اشتر شاهین شهر  ، دانشگاه آزاد نجف آباد، سازمان انرژی اتمی